Polityka prywatności

Espresso.Social Ltd (« My ») poważnie traktuje Twoją prywatność. Zobowiązujemy się przetwarzać dane osobowe, które możemy zbierać na Twój temat (« Dane ») w sposób przejrzysty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami oraz zapewniać ich poufność i bezpieczeństwo.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy Danych, które zbieramy na Twój temat jako jednostki poprzez naszą stronę internetową https://easyfiles.io oraz związaną z nią usługę geolokalizacji telefonu komórkowego (« Strona »). Uzyskując dostęp do Strony i korzystając z niej, akceptujesz niniejszą politykę prywatności oraz przetwarzanie Danych, jak wyjaśniono poniżej. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej Strony.

Ta wersja jest datowana na 22/06/2020. Może być aktualizowana od czasu do czasu, w takim przypadku zostaniesz powiadomiony(a) e-mailem. Każdy dostęp i korzystanie ze Strony po powiadomieniu o zmianach oznacza akceptację tych zmian.

 1. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie dane, które pozwalają na identyfikację jednostki. Takie dane mogą identyfikować Cię bezpośrednio (np. Twoje imię i nazwisko, Twój adres e-mail) lub pośrednio poprzez łączenie różnych informacji na Twój temat (np. adres IP Twojego komputera, numer Twojej karty kredytowej lub numer telefonu).

 1. Jakie dane możemy zbierać i przetwarzać na Twój temat?

Aby korzystać z usługi geolokalizacji, musisz zarejestrować się na naszej Stronie, a w takim przypadku zbieramy następujące Dane:

 • Twój adres e-mail
 • Twoje imię
 • Twoje nazwisko
 • Twój adres
 • Twoje miasto
 • Twój kraj

Możesz podać nam inne Dane, kiedy kontaktujesz się z nami poprzez naszą stronę kontaktową lub w inny sposób, w takim przypadku zbieranie i przetwarzanie odbywa się z Twojej inicjatywy i za Twoją zgodą.

Te dane, z wyjątkiem Twojego adresu IP, nie zawierają danych osobowych w rozumieniu podanym powyżej:

 • Informacje o urządzeniu: np. model Twojego sprzętu, wersja Twojego systemu operacyjnego lub unikalny identyfikator Twojego urządzenia.
 • Informacje z dziennika: informacje zbierane automatycznie, gdy przeglądasz naszą Stronę, w dziennikach serwera, w tym Twój adres IP oraz informacje o Twoim urządzeniu i zdarzeniach (takich jak awarie, aktywność systemu, typ przeglądarki, język przeglądarki oraz data i godzina Twoich aktywności przeglądania).
 • Pliki cookie i podobne technologie: pliki cookie i podobne technologie są używane do zbierania i przechowywania informacji, gdy odwiedzasz naszą Stronę, np. aby zidentyfikować Twoją przeglądarkę lub urządzenie.

Aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, jak i w jakim stopniu możesz uniknąć takiego automatycznego zbierania informacji, zapraszamy do zapoznania się z naszym powiadomieniem o plikach cookie.

 1. W jakim celu przetwarzamy Twoje Dane?

Dane, które sam(a) nam podajesz poprzez rejestrację i korzystanie z naszej Strony, są przetwarzane w szczególności w następujących celach:

 • aby umożliwić Ci korzystanie z usługi geolokalizacji telefonu komórkowego oferowanej przez naszą Stronę;
 • aby odpowiadać na Twoje pytania, gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio;
 • aby dostarczać Ci informacje o naszych produktach i usługach;
 • aby poprawić korzystanie i funkcjonalność Strony;
 • aby zrozumieć, jakie usługi i produkty Cię interesują;
 • aby dostosowywać i rozwijać nowe produkty i usługi;
 • aby korygować błędy;
 • aby identyfikować użytkowników, którzy popełniają nielegalne czyny lub naruszają nasze prawa.

Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich Danych w tych celach może być wycofana w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na adres: contact@easyfile.io. Każde takie żądanie będzie jednak traktowane jako prośba o rezygnację i rozwiązanie umowy, która nas wiąże, i wejdzie w życie z końcem bieżącego miesiąca.

 1. Z kim dzielimy się Twoimi Danymi?

Możemy ujawniać i udostępniać niektóre Twoje Dane z:

 • Dostawcami usług i procesorami, których używamy, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony, w szczególności naszym dostawcą hostingowym i procesorem płatności.

W tym zakresie korzystamy z usług GOOGLE LLC w zakresie hostingu. W zakresie przetwarzania płatności korzystamy z Hipay, która ma wyłączny dostęp do numeru Twojej karty kredytowej, bez możliwości uzyskania dostępu przez Espresso.Social Ltd. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich Danych przez te firmy, zapraszamy do zapoznania się z https://policies.google.com/privacy oraz https://hipay.com/fr/conditions-generales-dutilisation.

Ci dostawcy mogą mieć dostęp do Twoich Danych i/lub je przetwarzać w naszym imieniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podejmujemy rozsądne kroki handlowe, aby wymagać od stron trzecich odpowiedniej ochrony Twoich informacji i przetwarzania ich wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

 • Każda strona trzecia, której nakazano lub zobowiązano nas ujawnić Twoje Dane z powodu nakazu sądowego lub nakazu rządowego.
 • Każda jednostka, która może interweniować w nagłych przypadkach, wymagających takiego ujawnienia.
 • Dodatkowo, Espresso.Social Ltd może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych w ramach realizacji swoich obowiązków prawnych, na podstawie nakazu wydanego przez organ sądowy lub administracyjny, lub w ramach postępowania sądowego.

Twoje dane w żadnym wypadku nie są sprzedawane stronom trzecim, szczególnie w celach marketingowych lub promocyjnych.

 1. Gdzie są przechowywane Twoje Dane?

Podejmujemy kroki, aby zapewnić, że zbierane Dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Twoje Dane są przechowywane przez GOOGLE LLC, których serwery znajdują się we Francji. Niemniej jednak Twoje Dane mogą być przetwarzane poza Francją, w takim przypadku takie przekazanie danych odbywa się za Twoją zgodą.

 1. Jak chronimy Twoje Dane?

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich Danych.

W tym celu używamy różnych technologii i środków bezpieczeństwa, aby chronić Twoje Dane przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem, modyfikacją lub ujawnieniem, na odpowiednim poziomie w zależności od rodzaju przetwarzanych Danych.

Ponadto staramy się zapewnić umownie, że dostawcy usług wymienieni powyżej, z których korzystamy, również przetwarzają Twoje Dane w bezpieczny sposób, aby zapewnić ich poufność i integralność.

Pomimo wszelkich starań, nie jest możliwe całkowite zagwarantowanie bezpieczeństwa informacji wymienianych przez Internet. Wszelkie dane, które przesyłasz, są na Twoje własne ryzyko.

 1. Jak długo przechowujemy Twoje Dane?

Przechowujemy Twoje Dane tak długo, jak masz osobiste konto. Po wyrejestrowaniu się możemy przechowywać Twoje Dane, jeśli jest to wymagane przez prawo lub do czasu przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń umownych związanych z Twoim kontem.

 1. Użycie plików cookie

Przy pierwszym zapoznaniu się z naszą Stroną, możesz zobaczyć komunikat na dole ekranu dotyczący używania plików cookie. Plik cookie jest wtedy przechowywany na Twoim urządzeniu, aby Twoja przeglądarka wiedziała, że widziałeś ten komunikat i nie wyświetlała go ponownie przy następnym wejściu.

Przeglądając naszą Stronę, masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia używania plików cookie w celach statystycznych. Te pliki cookie są używane do oceny ruchu i wykorzystania Strony przez odwiedzających, aby stale poprawiać jej nawigację i trafność oferowanych treści.

Akceptując pliki cookie, serwery automatycznie rejestrują ogólne informacje o Twoim przeglądaniu. Analiza statystyczna tych informacji pozwala na ciągłe doskonalenie Strony. Jest to realizowane przez Google Analytics.

Zbierane dane to adres IP, pochodzenie geograficzne, data wizyty, jej czas trwania, przeglądane strony i ich sekwencja oraz strony udostępniane w mediach społecznościowych. Są one anonimizowane, a my nie analizujemy indywidualnych ścieżek użytkowników. Nie udostępniamy tych informacji innym organizacjom w celach komercyjnych ani nie przekazujemy ich innym stronom.

Możesz wskazać, że zgadzasz się na używanie plików cookie, wybierając opcję „Tak, akceptuję”, która jest Ci oferowana, lub po prostu kontynuując przeglądanie naszej Strony. Możesz odrzucić używanie plików cookie, wybierając opcję „Nie, nie akceptuję”, w takim przypadku możesz napotkać trudności w korzystaniu z naszej Strony.

Wszystkie pliki cookie używane na naszej Stronie mają żywotność 30 dni, po czym są automatycznie usuwane. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookie przed upływem tego terminu, wybierając opcję „usuń pliki cookie” w ustawieniach przeglądarki. Przy następnym wejściu ponownie zostaniesz poproszony o zaakceptowanie lub odrzucenie używania plików cookie.

 1. Media społecznościowe i inne strony internetowe

Możemy być obecni na różnych sieciach, takich jak Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn, YouTube itp. Kiedy odwiedzasz naszą stronę na tych różnych sieciach, powinieneś najpierw przeczytać i zrozumieć narzędzia dostarczone przez te platformy, które pozwalają określić, jak zamierzasz udostępniać swoje Dane w tych sieciach.

Praktyki lub zasady prywatności odpowiednich platform mają w tym przypadku zastosowanie, dlatego zachęcamy Cię do przeczytania ich obowiązującej polityki prywatności, warunków użytkowania oraz innych informacji dotyczących tego, jak Twoje Dane są tam przetwarzane.

Nasza Strona może również zawierać odniesienia lub linki do innych stron internetowych i mediów społecznościowych, zwłaszcza za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych; jeśli podążysz za tymi linkami, opuścisz naszą stronę internetową. Dostęp do tych stron i ich używanie jest Twoją odpowiedzialnością. Espresso.Social Ltd nie ma wpływu na formę i treść stron, do których prowadzą linki.

 1. Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich Danych?

Masz prawo (i) złożyć wniosek o dostęp, aby dowiedzieć się, jakie kategorie Danych przetwarzamy na Twój temat, w jakich celach, w jaki sposób je udostępniamy i jak długo je przechowujemy, co odpowiada informacjom podanym w niniejszej polityce (ii) zażądać od nas poprawienia nieprawidłowych Danych na Twój temat, (iii) zażądać od nas zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania Twoich Danych, co w praktyce może być traktowane jako prośba o rezygnację i rozwiązanie umowy, która nas wiąże.

Jeśli chcesz złożyć taki wniosek lub masz pytania dotyczące tego przetwarzania lub niniejszej polityki, możesz skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres: contact@easyfile.io.

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

Jeśli jesteś rezydentem kraju w Europejskim Obszarze Gospodarczym, skargę można złożyć do organu ochrony danych w Twoim kraju.

 1. Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej polityki możesz kierować do nas, wysyłając e-mail na adres: contact@easyfile.io.

 1. Prawo właściwe i właściwa jurysdykcja

Niniejsza polityka podlega prawu angielskiemu, z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszej polityki lub z nią związane będą podlegały wyłącznej jurysdykcji Sądu w Londynie w Anglii.