Generelle vilkår og betingelser

Espresso.Social Ltd ("vi" eller "os") er et engelsk selskab med hjemsted på 168 The Circle, Queen Elizabeth Street, SE1 2JL London, Storbritannien (13241003), der via webstedet https://easyfiles.io ("webstedet") driver en geolokaliseringstjeneste, der gør det muligt for enhver person, der handler som privatperson ("kunden" eller "dig"), at lokalisere en mobiltelefon med forudgående samtykke fra ejeren af det telefonnummer, hvis placering søges ("tjenesten").

Formålet med disse betingelser er at definere den måde, hvorpå du som kunde kan drage fordel af tjenesten ("betingelser").

Vores betingelser kan ændres og suppleres med jævne mellemrum i overensstemmelse med udviklingen, i hvilket tilfælde vi vil underrette dig via e-mail måneden før, de opdateres. Adgang til og brug af vores tjeneste, efter at du er blevet informeret om denne opdatering, samt manglende opsigelse af dit abonnement inden udgangen af måneden, indebærer din accept af den seneste version af de nævnte vilkår.

Denne version af vores vilkår er dateret 22/07/2019.

1. REGISTRERING

1.1 Adgang til og brug af vores tjeneste kræver åbning af en konto via vores hjemmeside ("konto").

1.2 Når du registrerer dig, vil du blive bedt om at angive følgende oplysninger:

 • E-mailadresse
 • Adgangskode

Som kunde garanterer du nøjagtigheden, oprigtigheden og pålideligheden af de oplysninger, du giver os, samt det faktum, at du er myndig og har ret til at abonnere på vores tjeneste i dit bopælsland.

Vi gør dig opmærksom på, at vi forbeholder os ret til at anlægge sag mod dig, herunder straffesager, i tilfælde af identitetstyveri.

1.3 Din abonnementskontrakt er først gyldigt indgået, når accepten af den betaling, der er foretaget i henhold til artikel 2 nedenfor, er blevet bekræftet ("Kontrakt"). Du kan til enhver tid downloade din kontrakt ved at sende os en anmodning herom via e-mail.

1.4 Åbning af en konto giver kun ret til at få adgang til og bruge vores platform til den kunde, der har åbnet kontoen. Som kunde er det derfor dit ansvar at holde dine adgangskoder til tjenesten (login og adgangskode) fortrolige og at informere os om ethvert misbrug af dem. Enhver overførsel af adgangskoder til tredjeparter uden vores forudgående samtykke er forbudt.

1.5 Adgang til vores tjeneste er forbeholdt privatpersoner, der bruger den til personlige formål. Enhver brug til professionelle formål er forbudt og vil resultere i øjeblikkelig opsigelse af dit abonnement og dermed muligheden for at få adgang til og bruge vores tjeneste uden forudgående advarsel og uden nogen form for tilbagebetaling.

2. BETALING

2.1 Prisen for tjenesten er som følger:

 • I løbet af de første 24 timer efter registreringen har kunden ret til at teste vores tjeneste for et beløb på €0.50 (halvtreds cent) ("Prøveperiode");
 • Ved udgangen af disse 24 timer, med forbehold for opsigelse inden for denne periode, tegnes der automatisk et abonnement på månedsbasis for et månedligt beløb på €47.90 (syvogfyrre euro og halvfems cent). Med forbehold for opsigelse fornyes dette abonnement automatisk fra måned til måned, og det anvendte kort debiteres automatisk.

2.2 Ovenstående priser inkluderer alle skatter.

2.3 Betaling sker via vores websted i euro med bankkort (Visa, MasterCard, American Express). Webstedet er udstyret med et sikkert online betalingssystem, der gør det muligt for kunden at kryptere overførslen af hans/hendes bankoplysninger. Som en del af vores betalingsproces bruger vi en ekstern leverandør, Hipay, og gemmer ikke nogen data vedrørende dine bankoplysninger og kreditkort. For mere information om dette emne, se venligst vores privatlivspolitik.

3. RET TIL TILBAGETRÆKNING

3.1 Efter prøveperioden har du ret til at trække dig ud af kontrakten inden for en periode på 14 (fjorten) dage efter afsendelse af bekræftelsen.

3.2 Denne anmodning om tilbagetrækning kan foretages ved at sende os en sådan anmodning via e-mail. En bekræftelse af fortrydelsen vil blive sendt til dig via e-mail til den adresse, du gav os, da du registrerede dig.

3.3 Når du har udøvet din fortrydelsesret, vil du få refunderet det beløb, du har betalt os, inden for 5 (fem) til 10 (ti) dage efter modtagelse af din fortrydelsesanmodning med et tilsvarende beløb, der krediteres det kort, du brugte til at betale for tjenesten. Denne ret til refusion er dog betinget af, at du ikke har brugt vores tjeneste efter prøveperioden; i tilfælde af at du har brugt vores tjeneste efter prøveperioden, forstår du, at der ikke vil blive foretaget nogen refusion for den aktuelle måned, i hvilket tilfælde din fortrydelsesret vil blive behandlet som en anmodning om annullering og vil træde i kraft ved udgangen af den pågældende måned.

4. BETJENING AF TJENESTEN

4.1 Espresso.Social Ltd tilbyder via sit websted et online filkonverteringsværktøj. Så længe dit abonnement løber, kan du konvertere et ubegrænset antal filer.

4.2 Det er forbudt for dig at:

 • Bruge webstedet ulovligt eller i strid med disse vilkår;
 • Sælge, kopiere, udleje, udlåne, distribuere, overføre eller underlicensere hele eller dele af indholdet på webstedet, vores tjeneste eller bruge vores tjeneste til professionelle formål;
 • Forsøge at få uautoriseret adgang til vores eller vores underleverandørers systemer eller deltage i nogen aktivitet, der kan forstyrre, mindske kvaliteten af eller forstyrre ydeevnen eller funktionaliteten af webstedet og vores tjeneste;
 • Bruge webstedet til misbrug ved bevidst at indføre en virus eller et andet ondsindet program;
 • Bruge vores tjeneste til spamming ;
 • Nedgøre vores aktiviteter eller udvise en adfærd, der kan skade vores omdømme, uanset om det er gennem vores tjeneste eller udenfor (f.eks. på sociale netværk).

5. OPSIGELSE

5.1. Opsigelse på kundens initiativ. Du har til enhver tid ret til at afmelde og opsige din kontrakt ved blot at klikke på linket "Afmeld" i menuen øverst eller nederst på webstedet, idet det specificeres, at din afmelding derefter træder i kraft enten ved udgangen af prøveperioden eller ved udgangen af den aktuelle måned, hvor din anmodning om at afmelde blev fremsat, i hvilket tilfælde din konto deaktiveres, og adgang til og brug af vores service afsluttes. Med forbehold for artikel 3.3 vil der ikke blive foretaget nogen refusion.

5.2. Opsigelse foretaget af Espresso.Social Ltd. Vi har også ret til at opsige din kontrakt ved udgangen af en måned, i hvilket tilfælde vi vil underrette dig ved at sende en e-mail til den adresse, du har oplyst til os, da du registrerede dig. I tilfælde af overtrædelse af disse vilkår, især men ikke begrænset til artikel 4.3, forbeholder vi os ret til at suspendere din konto i den tid, der er nødvendig for at udføre eventuelle kontroller, og, hvor det er relevant, at opsige din kontrakt med øjeblikkelig virkning; uanset om dette indebærer suspension eller opsigelse, vil du blive informeret ved forudgående varsel givet til den samme e-mail-adresse.

5.3 Annullering i henhold til denne artikel giver dig ikke ret til refusion, undtagen i tilfælde af at en sådan annullering svarer til din udøvelse af en fortrydelsesret i henhold til artikel 3.1 og 3.3.

6. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

6.1 Espresso.Social Ltd ejer alle intellektuelle ejendomsrettigheder til vores websted og dets indhold, og disse rettigheder omfatter også relateret knowhow.

6.2 Ved at indgå denne aftale giver vi dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar ret til at få adgang til og bruge vores tjenester.

7. ANSVAR OG GARANTI

7.1 Espresso.Social Ltd fraskriver sig alt ansvar, der opstår som følge af opfyldelsen af kontrakten mellem os, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

7.2 Uanset punkt 7.1 skal Espresso.Social Ltd gøre en rimelig indsats for at sikre, at tjenesten er tilgængelig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, men er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed på grund af fejl, tekniske begrænsninger eller anden vedligeholdelse, hvilket ikke giver anledning til nogen som helst ret til refusion.

7.3 Webstedet kan indeholde links til andre websteder, som hverken udgives eller kontrolleres af Espresso.Social Ltd, og for hvis korrekte drift og indhold vi ikke kan holdes ansvarlige.

8. FORSKELLIGE

8.1 FORCE MAJEURE. Parterne er enige om, at i tilfælde af at opfyldelsen af kontrakten viser sig umulig på grund af force majeure, dvs. en uforudsigelig begivenhed uden for begge parters kontrol, kan ingen af parterne holdes ansvarlige for manglende opfyldelse, svigt eller forsinkelse i opfyldelsen af nogen af deres forpligtelser på grund af forekomsten af den nævnte begivenhed. Udførelsen af kontrakten og de deraf følgende forpligtelser, herunder betalingsforpligtelser, vil derfor blive suspenderet, så længe force majeure-tilfældet varer, idet det præciseres, at den betaling, der er foretaget for den aktuelle måned, hvor force majeure-tilfældet indtraf, ikke desto mindre vil blive opretholdt. Hver part vil dog være berettiget til at udøve opsigelsesretten i henhold til artikel 5.

8.2 UGYLDIGHED. Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser anses for at være ugyldig, skal en sådan ugyldighed ikke påvirke gyldigheden af de resterende vilkår og betingelser. Den ugyldige bestemmelse vil blive erstattet og fortolket på en sådan måde, at dens gyldighed sikres af en bestemmelse, der ligger så tæt som muligt på den ugyldige bestemmelse

8.3 KOMMUNIKATION. Enhver kommunikation, der skal sendes til Espresso.Social Ltd, skal ske:

 • Via e-mail til adressen: ( 3).
 • Med post til Espresso.Social Ltd, 168 The Circle, Queen Elizabeth Street, SE1 2JL London, Storbritannien.

8.4 GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION. Gyldigheden og udførelsen af disse vilkår og aftalen er underlagt engelsk lovgivning, med undtagelse af dens regler i henhold til forbundsloven om international privatret. Enhver tvist, der opstår direkte eller indirekte som følge af disse betingelser og den deraf følgende kontrakt, skal indbringes for den kompetente domstol på kundens bopæl, hvis Espresso.Social Ltd er sagsøger, henholdsvis for domstolen i London, hvis kunden er sagsøger.