Általános szerződési feltételek

Az Espresso.Social Ltd ("Mi" vagy "Mi") egy angol cég, amelynek székhelye 168 The Circle, Queen Elizabeth Street, SE1 2JL London, Egyesült Királyság (13241003), amely a https://easyfiles.io weboldalon ("Webhely") keresztül olyan geolokációs szolgáltatást üzemeltet, amely lehetővé teszi bármely magánszemély ("Ügyfél" vagy "Ön") számára, hogy a keresett telefonszám tulajdonosának előzetes beleegyezésével megkeressen egy mobiltelefont ("Szolgáltatás").

A jelen feltételek célja annak meghatározása, hogy Ön, mint Ügyfél milyen módon veheti igénybe a Szolgáltatást ("Feltételek").

Feltételeinket a fejlődésnek megfelelően rendszeres időközönként módosíthatjuk és kiegészíthetjük, ebben az esetben a frissítés előtti hónapban e-mailben értesítjük Önt. A Szolgáltatásunkhoz való hozzáférés és annak használata azután, hogy Önt értesítettük erről a frissítésről, valamint ha nem mondja le az előfizetését a hónap végéig, azt jelenti, hogy Ön elfogadja az említett Feltételek legfrissebb változatát.

A Feltételeink ezen verziója 2019. 07. 22-én kelt.

1. REGISZTRÁCIÓ

1.1 A Szolgáltatásunkhoz való hozzáférés és annak használata a Weboldalunkon keresztül történő fióknyitáshoz ("Fiók") kötött.

1.2 A regisztráció során Öntől különösen a következő adatokat kérjük megadni:

 • E-mail cím
 • Jelszó

Ügyfélként Ön garantálja a nekünk megadott információk pontosságát, őszinteségét és megbízhatóságát, valamint azt, hogy Ön nagykorú és a lakóhelye szerinti országban jogosult a Szolgáltatásunk előfizetésére.

Felhívjuk az Ön figyelmét arra, hogy fenntartjuk a jogot, hogy személyazonosság-lopás esetén jogi lépéseket tegyünk Ön ellen, beleértve a büntetőjogi lépéseket is.

1.3 Az Ön előfizetési szerződése csak akkor jön létre érvényesen, ha az alábbi 2. cikkely alkalmazásában teljesített fizetés elfogadását megerősítették ("Szerződés"). Ön bármikor letöltheti a Szerződését, ha erre vonatkozó kérést küld nekünk e-mailben.

1.4 A számlanyitás csak a számlát megnyitó Ügyfélnek ad jogot a platformunkhoz való hozzáférésre és annak használatára. Ügyfélként ezért az Ön felelőssége, hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférési kódjait (bejelentkezési kód és jelszó) bizalmasan kezelje, és tájékoztasson minket azokkal való visszaélésről. A hozzáférési kódok harmadik félnek történő továbbítása a mi előzetes beleegyezésünk nélkül tilos.

1.5 A Szolgáltatásunkhoz való hozzáférés magánszemélyek számára van fenntartva, akik azt személyes célokra használják. Bármilyen szakmai célú felhasználás tilos, és az Ön előfizetésének azonnali megszüntetését, és ezzel együtt a Szolgáltatásunkhoz való hozzáférés és annak használatának lehetőségét vonja maga után, előzetes figyelmeztetés és esetleges visszatérítés nélkül.

2. FIZETÉS

2.1 A Szolgáltatás ára a következő:

 • A regisztrációt követő első 24 órában az Ügyfél jogosult a Szolgáltatásunk tesztelésére €0.50 (ötven cent) összegért ("Próbaidőszak");
 • Ezen 24 óra leteltével, az ezen időszakon belüli lemondásra is figyelemmel, automatikusan havi előfizetés kerül megkötésre €47.90 (negyvenhét euró és kilencven cent) havi összegért. Lemondás esetén ez az előfizetés hónapról hónapra automatikusan megújul, és a használt kártyát automatikusan megterhelik.

2.2 A fenti árak minden adót tartalmaznak.

2.3 A fizetés a Honlapunkon keresztül történik euróban, bankkártyával (Visa, MasterCard, American Express). Az Oldal biztonságos online fizetési rendszerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi a Vevő számára, hogy banki adatainak továbbítását titkosítva továbbítsa. A fizetési folyamatunk részeként egy külső szolgáltatót, a Hipay-t használjuk, és nem tárolunk semmilyen, az Ön banki adataira és bankkártyáira vonatkozó adatot. Az ezzel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

3. ELÁLLÁSI JOG

3.1 A próbaidőszakot követően Önnek joga van elállni a Szerződéstől a Visszaigazolás elküldését követő 14 (tizennégy) napon belül.

3.2 Ezt az elállási kérelmet úgy lehet benyújtani, hogy ilyen kérelmet küld nekünk e-mailben. Az elállásról szóló visszaigazolást e-mailben küldjük Önnek a regisztrációkor megadott címre.

3.3 Miután Ön gyakorolta elállási jogát, az Ön elállási kérelmének kézhezvételét követő 5 (öt) és 10 (tíz) napon belül visszatérítjük Önnek az Ön által nekünk kifizetett összeget, egy ezzel egyenértékű összeg jóváírásával azon a kártyán, amellyel a Szolgáltatásért fizetett. Ez a visszatérítési jog azonban attól függ, hogy Ön a próbaidőszakot követően nem vette-e igénybe a Szolgáltatásunkat; amennyiben Ön a próbaidőszakot követően vette igénybe a Szolgáltatásunkat, úgy tudomásul veszi, hogy az adott hónapra vonatkozóan nem történik visszatérítés, ebben az esetben az elállási jogát lemondási kérelemként kezeljük, és az az adott hónap végén lép hatályba.

4. A SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSE

4.1 Az Espresso.Social Kft. a weboldalán keresztül online fájlkonvertáló eszközt kínál. Az előfizetés időtartama alatt korlátlan számú fájlt konvertálhat.

4.2 Önnek tilos:

 • A Weboldalt jogellenesen vagy a jelen Feltételek megsértésével használni;
 • Eladni, másolni, bérbe adni, kölcsönadni, terjeszteni, átruházni vagy allicencbe adni a Webhelyen megjelenő tartalom egészét vagy egy részét, a Szolgáltatásunkat, vagy a Szolgáltatásunkat szakmai célokra használni;
 • Megkíséreljen jogosulatlan hozzáférést szerezni a rendszereinkhez vagy alvállalkozóink rendszereihez, vagy bármilyen olyan tevékenységet folytasson, amely megzavarhatja, csökkentheti a Webhely és a Szolgáltatásunk teljesítményét vagy működését, vagy zavarhatja azok minőségét;
 • A Webhelyet visszaélésre használja vírus vagy más rosszindulatú program szándékos bejuttatásával;
 • A Szolgáltatásunkat spammelési célokra használja;
 • Tevékenységeink becsmérlése vagy olyan magatartás tanúsítása, amely alkalmas a hírnevünk csorbítására, akár a Szolgáltatásunkon keresztül, akár azon kívül (például a közösségi hálózatokon).

5. MEGSZŰNÉS

5.1. A felmondás az Ügyfél kezdeményezésére történik. Ön bármikor jogosult leiratkozni és felmondani a Szerződését, ha egyszerűen rákattint az oldal tetején vagy alján található menüben található "Leiratkozás" linkre, azzal, hogy az Ön leiratkozása ekkor vagy a próbaidőszak végével, vagy annak a folyó hónapnak a végével lép hatályba, amelyben a leiratkozási kérelmét benyújtotta, amely esetben az Ön Fiókja deaktiválásra kerül, és a Szolgáltatásunkhoz való hozzáférés és annak használata megszűnik. A 3.3. cikkre is figyelemmel, visszatérítésre nem kerül sor.

5.2. Az Espresso.Social Ltd. általi felmondás. Jogunkban áll az Ön szerződését bármely hónap végén is felmondani, amely esetben a regisztrációkor megadott címre küldött e-mailben értesítjük Önt. A jelen Feltételek, különösen, de nem kizárólagosan a 4.3. cikk megsértése esetén fenntartjuk a jogot, hogy az esetlegesen szükséges ellenőrzések elvégzéséhez szükséges időre felfüggesszük az Ön fiókját, és adott esetben azonnali hatállyal felmondjuk a szerződését; akár felfüggesztésről, akár felmondásról van szó, erről Önt ugyanezen az e-mail címen küldött előzetes értesítéssel értesítjük.

5.3 A jelen cikk alapján történő felmondás nem jogosítja Önt visszatérítésre, kivéve abban az esetben, ha a felmondás a 3.1. és 3.3. cikk értelmében az Ön elállási jogának gyakorlásával egyenértékű.

6. SZELLEMI TULAJDON

6.1 Az Espresso.Social Ltd. tulajdonában van a Webhelyünkhöz és annak tartalmához fűződő valamennyi szellemi tulajdonjog, amely jogok magukban foglalják a kapcsolódó know-how-t is.

6.2 A jelen Szerződés megkötésével nem kizárólagos, nem átruházható jogot biztosítunk Önnek a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférésre és azok használatára.

7. FELELŐSSÉG ÉS SZAVATOSSÁG

7.1 Az Espresso.Social Kft. a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizár minden felelősséget, amely a közöttünk létrejött Szerződés teljesítéséből ered.

7.2 A 7.1. pont ellenére az Espresso.Social Ltd. ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető legyen, de nem vállal felelősséget a hibák, technikai korlátozások vagy egyéb karbantartási műveletek miatti elérhetetlenségért, amely nem jogosít semmilyen visszatérítésre.

7.3 Az Oldal tartalmazhat olyan más oldalakra mutató linkeket, amelyeket nem az Espresso.Social Kft. tesz közzé és nem is ellenőriz, és amelyek megfelelő működéséért és tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

8. EGYÉB

8.1 VIS MAIOR. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés teljesítése vis maior, azaz bármelyik fél ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható esemény miatt lehetetlenné válik, egyik fél sem vonható felelősségre az említett esemény bekövetkezése miatti kötelezettségének nem teljesítéséért, elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért. A szerződés teljesítése és az ebből eredő kötelezettségek, beleértve a fizetési kötelezettségeket is, ezért a vis maior eset fennállásának időtartamára felfüggesztésre kerülnek, azzal a kikötéssel, hogy a vis maior esemény bekövetkezésének hónapjára vonatkozó kifizetés mindazonáltal megmarad. Mindkét fél jogosult azonban élni az 5. cikkben meghatározott felmondási jogával.

8.2 NULLA. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, ez az érvénytelenség nem érinti a többi Általános Szerződési Feltétel érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe egy olyan rendelkezés lép, amely szellemében a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez, és azt úgy kell értelmezni, hogy annak érvényessége biztosított legyen

8.3 KOMMUNIKÁCIÓ. Az Espresso.Social Ltd. részére küldendő minden kommunikációnak a következő címre kell szólnia:

 • E-mailben a következő címre: contact@easyfile.io.
 • Postai úton az Espresso.Social Ltd, 168 The Circle, Queen Elizabeth Street, SE1 2JL London, Egyesült Királyság.

8.4 IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG. A jelen Feltételek és a Szerződés érvényességére és teljesítésére az angol jog irányadó, kivéve annak a nemzetközi magánjogról szóló szövetségi törvény szerinti szabályait. A jelen Feltételekből és az abból eredő Szerződésből közvetlenül vagy közvetve eredő bármely jogvitát az Ügyfél lakóhelye szerinti illetékes bírósághoz kell benyújtani, amennyiben az Espresso.Social Ltd a felperes, illetve a londoni bírósághoz, amennyiben az Ügyfél a felperes.