Termeni și condiții generale

Espresso.Social Ltd ("Noi" sau "Noi") este o companie engleză cu sediul social la 168 The Circle, Queen Elizabeth Street, SE1 2JL Londra, Regatul Unit (13241003) care operează prin intermediul site-ului https://easyfiles.io ("Site") un serviciu de geolocalizare care permite oricărei persoane fizice care acționează în calitate privată ("Client" sau "Dumneavoastră") să localizeze un telefon mobil cu acordul prealabil al proprietarului numărului de telefon a cărui localizare este căutată ("Serviciul").

Scopul acestor condiții este de a defini modul în care Dumneavoastră, în calitate de Client, puteți beneficia de Serviciu ("Condiții").

Condițiile noastre pot fi modificate și completate la intervale regulate, în funcție de evoluții, caz în care vă vom notifica prin e-mail în luna anterioară actualizării acestora. Accesul și utilizarea Serviciului nostru după ce ați fost informat cu privire la această actualizare, precum și neanularea abonamentului dumneavoastră până la sfârșitul lunii, implică acceptarea de către dumneavoastră a ultimei versiuni a condițiilor menționate.

Această versiune a Termenilor noștri este datată 22/07/2019.

1. ÎNREGISTRARE

1.1 Accesul și utilizarea Serviciului Nostru necesită deschiderea unui cont prin intermediul Site-ului Nostru ("Cont").

1.2 Atunci când vă înregistrați, vi se va cere să furnizați în special următoarele informații:

 • Adresa de e-mail
 • Parolă

În calitate de Client, garantați acuratețea, sinceritatea și fiabilitatea informațiilor care ne sunt furnizate, precum și faptul că sunteți major și aveți dreptul de a vă abona la Serviciul nostru în țara dumneavoastră de reședință.

Vă atragem atenția asupra faptului că ne rezervăm dreptul de a lua măsuri legale împotriva Dumneavoastră, inclusiv măsuri penale, în cazul furtului de identitate.

1.3 Contractul dumneavoastră de abonament este încheiat în mod valabil numai după confirmarea acceptării plății efectuate în aplicarea articolului 2 de mai jos ("Contractul"). Puteți descărca Contractul dvs. în orice moment, trimițându-ne o cerere în acest sens prin e-mail.

1.4 Deschiderea unui Cont conferă dreptul de acces și de utilizare a platformei noastre doar Clientului care a deschis Contul. Prin urmare, în calitate de Client, este responsabilitatea Dumneavoastră să păstrați confidențialitatea codurilor Dumneavoastră de acces la Serviciu (login și parolă) și să ne informați cu privire la orice utilizare abuzivă a acestora. Orice transmitere a codurilor de acces către terți fără acordul Nostru prealabil este interzisă.

1.5 Accesul la Serviciul nostru este rezervat persoanelor private care îl utilizează în scopuri personale. Orice utilizare în scopuri profesionale este interzisă și va duce la rezilierea imediată a abonamentului Dumneavoastră și, prin aceeași măsură, a posibilității de a accesa și de a utiliza Serviciul Nostru, fără avertisment prealabil și fără o eventuală rambursare.

2. PLATĂ

2.1 Prețul Serviciului este următorul:

 • În primele 24 de ore de la înregistrare, Clientul are dreptul de a testa Serviciul nostru pentru suma de €0.50 (cincizeci de cenți) ("Perioada de probă");
 • La sfârșitul acestor 24 de ore, sub rezerva rezilierii în această perioadă, se va încheia automat un abonament lunar pentru o sumă lunară de €47.90 (patruzeci și șapte de euro și nouăzeci de cenți). Sub rezerva anulării, acest abonament se reînnoiește automat de la o lună la alta, iar cardul utilizat este debitat automat.

2.2 Prețurile de mai sus includ toate taxele.

2.3 Plata se efectuează prin intermediul Site-ului nostru în euro, prin card bancar (Visa, MasterCard, American Express). Site-ul este echipat cu un sistem de plată online securizat care permite Clientului să cripteze transmiterea datelor sale bancare. Ca parte a procesului de plată, Noi folosim un furnizor extern, Hipay, și nu stocăm date referitoare la datele dumneavoastră bancare și la cărțile de credit. Pentru mai multe informații pe această temă, vă rugăm să consultați politica noastră de confidențialitate.

3. DREPTUL DE RETRAGERE

3.1 După Perioada de probă, aveți dreptul de a vă retrage din Contract în termen de 14 (paisprezece) zile de la trimiterea Confirmării.

3.2 Această cerere de retragere poate fi făcută prin trimiterea unei astfel de cereri prin e-mail. O confirmare a retragerii vă va fi trimisă prin e-mail la adresa pe care ne-ați furnizat-o la înregistrare.

3.3 Odată ce v-ați exercitat dreptul de retragere, vi se va rambursa suma pe care ne-ați plătit-o în termen de 5 (cinci) până la 10 (zece) zile de la primirea cererii de retragere printr-o sumă echivalentă creditată pe cardul pe care l-ați folosit pentru plata Serviciului. Acest drept de rambursare este însă condiționat de faptul că nu ați utilizat Serviciul nostru după perioada de probă; în cazul în care ați utilizat Serviciul nostru după perioada de probă, înțelegeți că nu se va efectua nicio rambursare pentru luna în curs, caz în care dreptul dvs. de retragere va fi tratat ca o cerere de anulare și va intra în vigoare la sfârșitul lunii respective.

4. FUNCȚIONAREA SERVICIULUI

4.1 Prin intermediul site-ului său web, Espresso.Social Ltd. oferă un instrument de conversie online a fișierelor. Pe durata abonamentului dumneavoastră, veți putea converti un număr nelimitat de fișiere.

4.2 Vă este interzis să:

 • Să utilizați site-ul în mod ilegal sau prin încălcarea acestor Termeni;
 • Să vindeți, să copiați, să închiriați, să împrumutați, să distribuiți, să transferați sau să sublicențiați tot sau o parte din conținutul care apare pe Site, Serviciul nostru sau să utilizați Serviciul nostru în scopuri profesionale;
 • Să încercați să obțineți acces neautorizat la sistemele Noastre sau ale subcontractanților Noștri sau să vă implicați în orice activitate care ar putea întrerupe, diminua calitatea sau interfera cu performanța sau funcționalitatea Site-ului și a Serviciului Nostru;
 • Să utilizați Site-ul în scopuri abuzive prin introducerea deliberată a unui virus sau a oricărui alt program rău intenționat;
 • Să utilizeze Serviciul nostru în scopuri de spam ;
 • Denigrarea activităților Noastre sau adoptarea oricărui comportament care ar putea să ne afecteze reputația, fie prin intermediul Serviciului Nostru, fie în afara acestuia (de exemplu, pe rețelele de socializare).

5. REZILIERE

5.1. Rezilierea la inițiativa Clientului. Aveți dreptul să vă dezabonați și să reziliați Contractul în orice moment, prin simpla apăsare a linkului "Dezabonare" din meniul din partea de sus sau de jos a site-ului, cu precizarea că dezabonarea dumneavoastră va intra în vigoare fie la sfârșitul perioadei de probă, fie la sfârșitul lunii în curs în care a fost făcută cererea de dezabonare, caz în care contul dumneavoastră va fi dezactivat și accesul și utilizarea Serviciului nostru vor fi reziliate. Sub rezerva articolului 3.3, nu se va face nicio rambursare.

5.2. Rezilierea de către Espresso.Social Ltd. Avem, de asemenea, dreptul de a rezilia contractul Dumneavoastră la sfârșitul oricărei luni, caz în care vă vom notifica prin trimiterea unui e-mail la adresa pe care ne-ați furnizat-o atunci când v-ați înregistrat. În cazul unei încălcări a acestor Termeni, în special, dar fără a se limita la articolul 4.3, ne rezervăm dreptul de a suspenda Contul Dumneavoastră pentru perioada necesară pentru a efectua orice verificări care pot fi necesare și, dacă este cazul, de a rezilia Contractul Dumneavoastră cu efect imediat; indiferent dacă aceasta implică suspendarea sau rezilierea, veți fi informat prin notificare prealabilă transmisă la aceeași adresă de e-mail.

5.3 Anularea în aplicarea prezentului articol nu vă dă dreptul la nicio rambursare, cu excepția cazului în care această anulare este echivalentă cu exercitarea de către Dumneavoastră a unui drept de retragere în sensul articolelor 3.1 și 3.3.

6. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

6.1 Espresso.Social Ltd deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Site-ului nostru și a conținutului acestuia, drepturi care includ și know-how-ul aferent.

6.2 Prin încheierea prezentului Acord, Vă acordăm un drept neexclusiv și netransferabil de acces și utilizare a Serviciilor noastre.

7. RĂSPUNDERE ȘI GARANȚIE

7.1 Espresso.Social Ltd. își declină orice răspundere rezultată din executarea Contractului dintre Noi, în cea mai mare măsură permisă de legislația aplicabilă.

7.2 Fără a aduce atingere clauzei 7.1, Espresso.Social Ltd va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că Serviciul este disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, dar nu va fi răspunzătoare pentru orice indisponibilitate datorată bug-urilor, constrângerilor tehnice sau altor operațiuni de întreținere, ceea ce nu va da naștere la niciun drept de rambursare de niciun fel.

7.3 Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri care nu sunt nici publicate, nici controlate de Espresso.Social Ltd și pentru a căror bună funcționare și conținut nu putem fi considerați responsabili.

8. DIVERSE

8.1 FORȚĂ MAJORĂ. Părțile convin că, în cazul în care executarea Contractului se dovedește imposibilă din cauza unui eveniment de forță majoră, adică un eveniment imprevizibil, independent de voința oricăreia dintre părți, niciuna dintre părți nu poate fi considerată responsabilă pentru neexecutarea, neexecutarea sau întârzierea îndeplinirii oricăreia dintre obligațiile sale ca urmare a producerii evenimentului menționat. Prin urmare, executarea contractului și a obligațiilor care decurg din acesta, inclusiv a obligațiilor de plată, va fi suspendată atât timp cât durează cazul de forță majoră, cu precizarea că se va păstra totuși plata efectuată pentru luna în curs în cursul căreia s-a produs cazul de forță majoră. Cu toate acestea, fiecare parte va avea dreptul de a-și exercita dreptul de reziliere prevăzut la articolul 5.

8.2 NULITATE. În cazul în care o dispoziție a acestor Termeni și condiții este considerată nulă, această nulitate nu va afecta validitatea celorlalți Termeni și condiții. Dispoziția nulă va fi înlocuită și interpretată astfel încât să se asigure validitatea acesteia printr-o dispoziție care să fie cât mai apropiată în spirit de dispoziția nulă

8.3 COMUNICARE. Orice comunicare care trebuie trimisă către Espresso.Social Ltd va fi:

 • Prin e-mail la adresa: contact@easyfile.io.
 • Prin poștă la adresa Espresso.Social Ltd, 168 The Circle, Queen Elizabeth Street, SE1 2JL Londra, Regatul Unit.

8.4 LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA. Valabilitatea și executarea acestor Termeni și a Contractului vor fi guvernate de legea engleză, cu excepția normelor acesteia în temeiul Legii federale privind dreptul internațional privat. Orice litigiu care decurge direct sau indirect din prezentele Condiții și din Contractul care rezultă din acestea va fi supus instanței competente de la domiciliul Clientului, în cazul în care Espresso.Social Ltd este reclamantul, respectiv instanței din Londra, în cazul în care Clientul este reclamantul.